Size: 120.2(Ø) x 51(H) mm This waterproof junction box is designed to be used with specified cameras to hide the cables.

Tìm đại lý

Chọn khu vục của bạn để biết đại lý bán sản phẩm này