This 3-axis joystick for PTZ control  USB joystick is used for AVTECH speed dome camera control on AVTECH DVR, NVR and PC (with CMS Lite CMS PRO installed).

 

 

Tìm đại lý

Chọn khu vục của bạn để biết đại lý bán sản phẩm này